Thông tin chuyến bay
Ngày đi: 24/03/2017 23:55 Đến: 25/03/2017 12:40 Chuyến bay: EK393+EK147
Ngày về: 01/04/2017 06:30 Đến: 02/04/2017 19:40 Chuyến bay: EK76+EK392
Thông tin tập trung
Ngày giờ tập trung Nơi tập trung
24/03/2017 20:25 Vietravel
Thông tin họp đoàn
Ngày giờ họp đoàn
21/03/2017 15:00
Giá tour cơ bản
Giá người lớn (Từ 12 tuổi trở lên) Giá trẻ em (Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi) Giá trẻ nhỏ (Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 57,990,000 đ 43,492,000 đ 17,397,000 đ
Phụ thu xăng dầu & Bảo hiểm hàng không 0 đ 0 đ 0 đ
Lệ phí sân bay 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu theo khách hàng
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam Phụ thu phòng đơn
1,480,000 đ 10,500,000 đ
Land tour
Giá người lớn (Từ 12 tuổi trở lên) Giá trẻ em (Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi) Giá trẻ nhỏ (Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 39,000,000 đ 29,250,000 đ 11,700,000 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu theo khách hàng
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam Phụ thu phòng đơn
1,480,000 đ 10,500,000 đ
Ghi chú
CHIỀU ĐI QUÁ CẢNH 4 TIẾNG, CHIỀU VỀ QUÁ CẢNH 3 TIẾNG