Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 24/03/2017 23:55 Đến: 25/03/2017 12:40 Chuyến bay: EK393+EK147
Ngày về: 01/04/2017 06:30 Đến: 02/04/2017 19:40 Chuyến bay: EK76+EK392

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung 24/03/2017 20:25
Nơi tập trung Vietravel
Ngày giờ họp đoàn 21/03/2017 15:00

  Giá tour cơ bản

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 57,990,000 đ 43,492,000 đ 17,397,000 đ
Phụ thu xăng dầu & Bảo hiểm hàng không 0 đ 0 đ 0 đ
Lệ phí sân bay 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,480,000 đ
Phụ thu phòng đơn 10,500,000 đ

  Land tour

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 39,000,000 đ 29,250,000 đ 11,700,000 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,480,000 đ
Phụ thu phòng đơn 10,500,000 đ

  Ghi chú

CHIỀU ĐI QUÁ CẢNH 4 TIẾNG, CHIỀU VỀ QUÁ CẢNH 3 TIẾNG