Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 06/10/2018 00:30 Đến: 06/10/2018 07:40 Chuyến bay: VN51
Ngày về: 13/10/2018 11:10 Đến: 14/10/2018 05:30 Chuyến bay: VN50

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung 05/10/2018 21:00
Nơi tập trung Vietravel
Ngày giờ họp đoàn 28/09/2018 15:00

  Giá tour cơ bản

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 77,990,000 đ 58,492,500 đ 23,397,000 đ
Phụ thu xăng dầu & Bảo hiểm hàng không 0 đ 0 đ 0 đ
Lệ phí sân bay 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,480,000 đ
Phụ thu phòng đơn 15,000,000 đ

  Land tour

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 55,000,000 đ 41,250,000 đ 16,500,000 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 4,500,000 đ 4,500,000 đ 4,500,000 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,480,000 đ
Phụ thu phòng đơn 15,000,000 đ

  Ghi chú