Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 01/06/2019 00:25 Đến: 01/06/2019 07:15 Chuyến bay: VN51
Ngày về: 08/06/2019 11:00 Đến: 09/06/2019 05:55 Chuyến bay: VN50

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung 31/05/2019 21:00
Nơi tập trung Vietravel
Ngày giờ họp đoàn 27/05/2019 15:00

  Giá tour cơ bản

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 75,990,000 đ 56,992,500 đ 22,797,000 đ
Phụ thu xăng dầu & Bảo hiểm hàng không 0 đ 0 đ 0 đ
Lệ phí sân bay 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,550,000 đ
Phụ thu phòng đơn 18,000,000 đ

  Land tour

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 55,000,000 đ 41,250,000 đ 16,500,000 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 4,500,000 đ 4,500,000 đ 4,500,000 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,550,000 đ
Phụ thu phòng đơn 18,000,000 đ

  Ghi chú

Chỉ còn nhận khách làm visa khẩn Anh Quốc