Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 07/11/2018 21:35 Đến: 08/11/2018 09:40 Chuyến bay: TK166+TK1861
Ngày về: 12/11/2018 18:50 Đến: 13/11/2018 16:55 Chuyến bay: TK1876+TK168

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung 07/11/2018 17:40
Nơi tập trung Sân bay
Ngày giờ họp đoàn 31/10/2018 15:00

  Giá tour cơ bản

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 44,990,000 đ 38,241,000 đ 13,497,000 đ
Phụ thu xăng dầu & Bảo hiểm hàng không 0 đ 0 đ 0 đ
Lệ phí sân bay 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,480,000 đ
Phụ thu phòng đơn 7,000,000 đ

  Land tour

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 30,000,000 đ 22,500,000 đ 9,000,000 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 2,000,000 đ 2,000,000 đ 1,000,000 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,480,000 đ
Phụ thu phòng đơn 7,000,000 đ

  Ghi chú

Quá cảnh Istanbul chiều đi 3h35', chiều về 2h50'