Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 09/04/2018 21:30 Đến: 10/04/2018 09:55 Chuyến bay: TK166+TK1861
Ngày về: 14/04/2018 19:45 Đến: 15/04/2018 17:00 Chuyến bay: TK1876+TK170

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung 09/04/2017 18:00
Nơi tập trung Sân bay
Ngày giờ họp đoàn 02/04/2018 15:00

  Giá tour cơ bản

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 44,990,000 đ 38,241,000 đ 13,497,000 đ
Phụ thu xăng dầu & Bảo hiểm hàng không 0 đ 0 đ 0 đ
Lệ phí sân bay 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,480,000 đ
Phụ thu phòng đơn 7,000,000 đ

  Land tour

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 30,000,000 đ 22,500,000 đ 9,000,000 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 2,000,000 đ 2,000,000 đ 1,000,000 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,480,000 đ
Phụ thu phòng đơn 7,000,000 đ

  Ghi chú

Quá cảnh Istanbul chiều đi 3h40', chiều về 2h35'. chỉ nhận khách quốc tịch nước ngoài được miễn visa Châu Âu hoặc các khách có visa Châu Âu còn hiệu lực