Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 26/08/2019 21:30 Đến: 27/08/2019 09:55 Chuyến bay: TK170+TK1861
Ngày về: 31/08/2019 19:45 Đến: 01/09/2019 17:00 Chuyến bay: TK1876+TK168

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung 26/08/2019 18:30
Nơi tập trung Sân bay
Ngày giờ họp đoàn 20/08/2019 15:00

  Giá tour cơ bản

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 45,990,000 đ 39,092,000 đ 13,797,000 đ
Phụ thu xăng dầu & Bảo hiểm hàng không 0 đ 0 đ 0 đ
Lệ phí sân bay 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,550,000 đ
Phụ thu phòng đơn 8,000,000 đ

  Land tour

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 28,000,000 đ 23,800,000 đ 8,100,000 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 2,000,000 đ 2,000,000 đ 1,000,000 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,550,000 đ
Phụ thu phòng đơn 8,000,000 đ

  Ghi chú

Chiều đi quá cảnh Istanbul 3h40' , chiều về quá cảnh Istanbul 2h25'