Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 24/04/2018 19:15 Đến: 25/04/2018 07:40 Chuyến bay: QR971+QR041
Ngày về: 03/05/2018 16:40 Đến: 04/05/2018 13:55 Chuyến bay: QR132+QR970

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung 24/04/2018 15:45
Nơi tập trung Vietravel
Ngày giờ họp đoàn 17/04/2018 15:00

  Giá tour cơ bản

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 80,990,000 đ 60,742,500 đ 24,297,000 đ
Phụ thu xăng dầu & Bảo hiểm hàng không 0 đ 0 đ 0 đ
Lệ phí sân bay 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 2,000,000 đ 2,000,000 đ 2,000,000 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,480,000 đ
Phụ thu phòng đơn 18,000,000 đ

  Land tour

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 61,000,000 đ 45,750,000 đ 18,300,000 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 2,000,000 đ 2,000,000 đ 1,000,000 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,480,000 đ
Phụ thu phòng đơn 18,000,000 đ

  Ghi chú

quá cảnh Doha ngày đi 2h15', ngày về 2h45'