Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 17/10/2017 22:10 Đến: 18/10/2017 06:30 Chuyến bay: VN11
Ngày về: 27/10/2017 08:00 Đến: 28/10/2017 06:05 Chuyến bay: AZ316+VN10

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung 17/10/2017 18:10
Nơi tập trung Vietravel
Ngày giờ họp đoàn 12/10/2017 15:00

  Giá tour cơ bản

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 79,990,000 đ 59,992,000 đ 23,997,000 đ
Phụ thu xăng dầu & Bảo hiểm hàng không 0 đ 0 đ 0 đ
Lệ phí sân bay 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 0 đ
Phụ thu phòng đơn 20,000,000 đ

  Land tour

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 62,000,000 đ 46,500,000 đ 18,600,000 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 0 đ
Phụ thu phòng đơn 20,000,000 đ

  Ghi chú

ngày đi bay thẳng, ngày về quá cảnh Paris 3h, đã gồm tip, quà va li kéo trung