Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 12/10/2017 19:40 Đến: 13/10/2017 07:30 Chuyến bay: SQ185+SQ336
Ngày về: 22/10/2017 12:00 Đến: 23/10/2017 10:55 Chuyến bay: SQ365+SQ178

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung 12/10/2017 15:40
Nơi tập trung Vietravel
Ngày giờ họp đoàn 06/10/2017 15:00

  Giá tour cơ bản

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 77,990,000 đ 58,492,500 đ 23,397,000 đ
Phụ thu xăng dầu & Bảo hiểm hàng không 0 đ 0 đ 0 đ
Lệ phí sân bay 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 0 đ
Phụ thu phòng đơn 20,000,000 đ

  Land tour

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 62,000,000 đ 46,500,000 đ 18,600,000 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 0 đ
Phụ thu phòng đơn 20,000,000 đ

  Ghi chú

quá cảnh Singapore chiều đi 1h30, chiều về 3h44, đã gồm tip, quà va li kéo trung