Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 22/08/2019 19:25 Đến: 23/08/2019 06:55 Chuyến bay: QR971+QR41
Ngày về: 31/08/2019 16:40 Đến: 01/09/2019 13:45 Chuyến bay: QR132+QR970

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung 22/08/2019 16:25
Nơi tập trung Vietravel
Ngày giờ họp đoàn 19/08/2019 15:00

  Giá tour cơ bản

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 88,990,000 đ 66,742,500 đ 26,697,000 đ
Phụ thu xăng dầu & Bảo hiểm hàng không 0 đ 0 đ 0 đ
Lệ phí sân bay 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,550,000 đ
Phụ thu phòng đơn 19,000,000 đ

  Land tour

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 68,000,000 đ 51,000,000 đ 20,400,000 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 2,000,000 đ 2,000,000 đ 1,000,000 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,550,000 đ
Phụ thu phòng đơn 19,000,000 đ

  Ghi chú

quá cảnh Doha ngày đi 2h, ngày về 3h