Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 29/07/2019 21:30 Đến: 30/07/2019 09:50 Chuyến bay: TK166+TK1821
Ngày về: 07/08/2019 19:50 Đến: 08/08/2019 17:00 Chuyến bay: TK1864+TK168

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung 29/07/2019 18:00
Nơi tập trung Vietravel
Ngày giờ họp đoàn 23/07/2019 15:00

  Giá tour cơ bản

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 81,990,000 đ 69,691,504 đ 24,597,000 đ
Phụ thu xăng dầu & Bảo hiểm hàng không 0 đ 0 đ 0 đ
Lệ phí sân bay 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,550,000 đ
Phụ thu phòng đơn 19,000,000 đ

  Land tour

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 67,000,000 đ 50,250,000 đ 20,100,000 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 2,000,000 đ 2,000,000 đ 1,000,000 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,550,000 đ
Phụ thu phòng đơn 19,000,000 đ

  Ghi chú

quá cảnh Istanbul ngày đi 2h25', ngày về 2h50'