Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 09/11/2018 21:35 Đến: 10/11/2018 09:45 Chuyến bay: TK166+TK1821
Ngày về: 15/11/2018 18:55 Đến: 16/11/2018 20:05 Chuyến bay: TK1864+TK166

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung 09/11/2018 18:05
Nơi tập trung Vietravel
Ngày giờ họp đoàn 02/11/2018 15:00

  Giá tour cơ bản

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 61,990,000 đ 52,691,500 đ 18,597,000 đ
Phụ thu xăng dầu & Bảo hiểm hàng không 0 đ 0 đ 0 đ
Lệ phí sân bay 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,480,000 đ
Phụ thu phòng đơn 8,500,000 đ

  Land tour

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 47,000,000 đ 35,250,000 đ 14,100,000 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 2,000,000 đ 2,000,000 đ 1,000,000 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,480,000 đ
Phụ thu phòng đơn 8,500,000 đ

  Ghi chú

Chiều đi quá cảnh Istanbul 2h35', chiều về quá cảnh 3h20' + dừng kỹ thuật Hà Nội