Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 12/02/2018 19:50 Đến: 13/02/2018 07:00 Chuyến bay: EY440+EY31
Ngày về: 18/02/2018 22:00 Đến: 19/02/2018 18:30 Chuyến bay: EY84+EY441

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung 12/02/2018 16:00
Nơi tập trung
Ngày giờ họp đoàn 02/02/2018 15:00

  Giá tour cơ bản

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 69,990,000 đ 52,492,500 đ 20,997,000 đ
Phụ thu xăng dầu & Bảo hiểm hàng không 0 đ 0 đ 0 đ
Lệ phí sân bay 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,480,000 đ
Phụ thu phòng đơn 10,000,000 đ

  Land tour

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 52,500,000 đ 39,375,000 đ 15,750,000 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 2,000,000 đ 2,000,000 đ 1,000,000 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,480,000 đ
Phụ thu phòng đơn 10,000,000 đ

  Ghi chú

Chuyến bay quá cảnh Abu Dhabi, chiều đi 1h30', chiều về 1h25'. hành lý ký gửi 1 kiện 23kg/khách.