Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 12/11/2017 19:50 Đến: 13/11/2017 06:40 Chuyến bay: EY440+EY73
Ngày về: 17/11/2017 20:30 Đến: 18/11/2017 18:30 Chuyến bay: EY52+EY441

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung 12/11/2017 15:50
Nơi tập trung Vietravel
Ngày giờ họp đoàn 07/11/2017 15:00

  Giá tour cơ bản

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 60,990,000 đ 45,742,500 đ 18,297,000 đ
Phụ thu xăng dầu & Bảo hiểm hàng không 0 đ 0 đ 0 đ
Lệ phí sân bay 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,480,000 đ
Phụ thu phòng đơn 10,500,000 đ

  Land tour

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 45,000,000 đ 33,750,000 đ 13,500,000 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,480,000 đ
Phụ thu phòng đơn 10,500,000 đ

  Ghi chú

Chiều đi quá cảnh 1h55', chiều về quá cảnh 2h10'. Hành lý ký gửi 23kg