Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 28/09/2018 21:40 Đến: 29/09/2018 04:40 Chuyến bay: TK166
Ngày về: 06/10/2018 02:20 Đến: 06/10/2018 16:20 Chuyến bay: TK168

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung 28/09/2018 19:30
Nơi tập trung Sân bay
Ngày giờ họp đoàn 25/09/2018 15:00

  Giá tour cơ bản

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 30,990,000 đ 26,342,000 đ 9,297,000 đ
Phụ thu xăng dầu & Bảo hiểm hàng không 0 đ 0 đ 0 đ
Lệ phí sân bay 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,480,000 đ
Phụ thu phòng đơn 6,000,000 đ

  Land tour

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 18,000,000 đ 13,500,000 đ 5,400,000 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 1,600,000 đ 1,600,000 đ 1,600,000 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,480,000 đ
Phụ thu phòng đơn 6,000,000 đ

  Ghi chú

làm Evisa trừ phí 330.000VNĐ/ khách