Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 02/08/2019 21:30 Đến: 03/08/2019 04:35 Chuyến bay: TK166
Ngày về: 10/08/2019 02:15 Đến: 10/08/2019 17:00 Chuyến bay: TK168

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung 02/08/2019 19:30
Nơi tập trung Sân bay
Ngày giờ họp đoàn 29/07/2019 15:00

  Giá tour cơ bản

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 33,990,000 đ 28,892,000 đ 10,197,000 đ
Phụ thu xăng dầu & Bảo hiểm hàng không 0 đ 0 đ 0 đ
Lệ phí sân bay 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,550,000 đ
Phụ thu phòng đơn 7,000,000 đ

  Land tour

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 20,000,000 đ 15,000,000 đ 6,000,000 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 1,600,000 đ 1,600,000 đ 1,600,000 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,550,000 đ
Phụ thu phòng đơn 7,000,000 đ

  Ghi chú

nhận khách khai e- visa.làm Evisa trừ phí 330.000VNĐ/ khách