Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 15/11/2019 21:30 Đến: 16/11/2019 04:35 Chuyến bay: TK163
Ngày về: 23/11/2019 02:25 Đến: 23/11/2019 17:10 Chuyến bay: TK162

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung 15/11/2019 19:30
Nơi tập trung Sân bay
Ngày giờ họp đoàn 11/11/2019 15:00

  Giá tour cơ bản

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 29,990,000 đ 25,491,500 đ 8,997,000 đ
Phụ thu xăng dầu & Bảo hiểm hàng không 0 đ 0 đ 0 đ
Lệ phí sân bay 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,550,000 đ
Phụ thu phòng đơn 7,000,000 đ

  Land tour

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 20,000,000 đ 15,000,000 đ 6,000,000 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 1,600,000 đ 1,600,000 đ 1,600,000 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,550,000 đ
Phụ thu phòng đơn 7,000,000 đ

  Ghi chú

làm Evisa trừ phí 330.000VNĐ/ khách. Tour mua ngay: không hoàn không hủy không chuyển đổi tour