Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 25/05/2019 07:00 Đến: 25/05/2019 17:00 Chuyến bay: VN216+VN65
Ngày về: 30/05/2019 19:00 Đến: 31/05/2019 12:10 Chuyến bay: VN64+VN227

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung 25/05/2019 04:00
Nơi tập trung Sân bay
Ngày giờ họp đoàn 21/05/2019 15:00

  Giá tour cơ bản

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 56,990,000 đ 42,742,500 đ 17,097,000 đ
Phụ thu xăng dầu & Bảo hiểm hàng không 0 đ 0 đ 0 đ
Lệ phí sân bay 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,550,000 đ
Phụ thu phòng đơn 10,000,000 đ

  Land tour

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 42,000,000 đ 31,500,000 đ 12,000,000 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 1,600,000 đ 1,600,000 đ 1,600,000 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,550,000 đ
Phụ thu phòng đơn 10,000,000 đ

  Ghi chú

Chỉ nhận khách có visa Nga còn hạn hoặc sử dụng thẻ Apec. Chuyến bay quá cảnh Hà Nội chiều đi 2h55', chiều về 2h.