Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 24/11/2018 07:00 Đến: 24/11/2018 17:00 Chuyến bay: VN218+VN65
Ngày về: 29/11/2018 19:00 Đến: 30/11/2018 12:10 Chuyến bay: VN64+VN227

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung 24/11/2018 04:30
Nơi tập trung Sân bay
Ngày giờ họp đoàn 16/11/2018 15:00

  Giá tour cơ bản

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 54,990,000 đ 41,242,500 đ 16,497,000 đ
Phụ thu xăng dầu & Bảo hiểm hàng không 0 đ 0 đ 0 đ
Lệ phí sân bay 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,480,000 đ
Phụ thu phòng đơn 10,000,000 đ

  Land tour

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 40,000,000 đ 30,000,000 đ 12,000,000 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 1,300,000 đ 1,300,000 đ 1,300,000 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,480,000 đ
Phụ thu phòng đơn 10,000,000 đ

  Ghi chú

Chuyến bay quá cảnh Hà Nội chiều đi 2h, chiều về 2h