Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 11/10/2018 23:55 Đến: 12/10/2018 13:50 Chuyến bay: EK393+EK133
Ngày về: 17/10/2018 23:55 Đến: 18/10/2018 19:40 Chuyến bay: EK176+EK392

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung 11/10/2018 21:30
Nơi tập trung Sân bay
Ngày giờ họp đoàn 04/10/2018 15:00

  Giá tour cơ bản

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 54,990,000 đ 41,242,500 đ 16,497,000 đ
Phụ thu xăng dầu & Bảo hiểm hàng không 0 đ 0 đ 0 đ
Lệ phí sân bay 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,480,000 đ
Phụ thu phòng đơn 9,000,000 đ

  Land tour

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 38,000,000 đ 28,500,000 đ 11,400,000 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 1,300,000 đ 1,300,000 đ 1,300,000 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,480,000 đ
Phụ thu phòng đơn 9,000,000 đ

  Ghi chú

Chuyến bay quá cảnh Dubai chiều đi 4h45', chiều về 2h35'