Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 19/07/2019 21:00 Đến: 20/07/2019 06:45 Chuyến bay: VN284+VN63
Ngày về: 25/07/2019 14:40 Đến: 26/07/2019 08:10 Chuyến bay: VN62+VN209

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung 19/07/2019 18:00
Nơi tập trung Sân bay
Ngày giờ họp đoàn 12/07/2019 15:00

  Giá tour cơ bản

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 58,990,000 đ 44,242,500 đ 17,697,000 đ
Phụ thu xăng dầu & Bảo hiểm hàng không 0 đ 0 đ 0 đ
Lệ phí sân bay 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,550,000 đ
Phụ thu phòng đơn 10,000,000 đ

  Land tour

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 42,000,000 đ 31,500,000 đ 12,000,000 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 1,600,000 đ 1,600,000 đ 1,600,000 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,550,000 đ
Phụ thu phòng đơn 10,000,000 đ

  Ghi chú

Nhận hồ sơ hết ngày 14/06. Chuyến bay quá cảnh Hà Nội chiều đi 2h5', chiều về 2h