Thông tin chuyến bay
Ngày đi: 27/04/2017 17:50 Đến: 28/04/2017 09:40 Chuyến bay: TK168+TK1951
Ngày về: 05/05/2017 19:45 Đến: 06/05/2017 16:20 Chuyến bay: TK1864+TK168
Thông tin tập trung
Ngày giờ tập trung Nơi tập trung
27/04/2017 14:20 Vietravel
Thông tin họp đoàn
Ngày giờ họp đoàn
21/04/2017 15:00
Giá tour cơ bản
Giá người lớn (Từ 12 tuổi trở lên) Giá trẻ em (Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi) Giá trẻ nhỏ (Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 74,990,000 đ 63,741,000 đ 22,497,000 đ
Phụ thu xăng dầu & Bảo hiểm hàng không 0 đ 0 đ 0 đ
Lệ phí sân bay 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu theo khách hàng
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam Phụ thu phòng đơn
1,480,000 đ 15,000,000 đ
Land tour
Giá người lớn (Từ 12 tuổi trở lên) Giá trẻ em (Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi) Giá trẻ nhỏ (Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 62,500,000 đ 53,125,000 đ 18,750,000 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu theo khách hàng
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam Phụ thu phòng đơn
1,480,000 đ 15,000,000 đ
Ghi chú
chiều đi quá cảnh Istanbul + dừng kỹ thuật Hà Nội, chiều về quá cảnh Istanbul