Thông tin chuyến bay
Ngày đi: 23/03/2017 19:50 Đến: 24/03/2017 07:10 Chuyến bay: SQ185+SQ336
Ngày về: 31/03/2017 11:00 Đến: 01/04/2017 11:00 Chuyến bay: SQ337+SQ172
Thông tin tập trung
Ngày giờ tập trung Nơi tập trung
23/03/2017 16:00 Vietravel
Thông tin họp đoàn
Ngày giờ họp đoàn
17/03/2017 15:00
Giá tour cơ bản
Giá người lớn (Từ 12 tuổi trở lên) Giá trẻ em (Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi) Giá trẻ nhỏ (Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 52,990,000 đ 39,742,000 đ 15,897,000 đ
Phụ thu xăng dầu & Bảo hiểm hàng không 0 đ 0 đ 0 đ
Lệ phí sân bay 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu theo khách hàng
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam Phụ thu phòng đơn
1,480,000 đ 10,500,000 đ
Land tour
Giá người lớn (Từ 12 tuổi trở lên) Giá trẻ em (Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi) Giá trẻ nhỏ (Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 36,000,000 đ 27,000,000 đ 10,800,000 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu theo khách hàng
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam Phụ thu phòng đơn
1,480,000 đ 10,500,000 đ
Ghi chú
chiều đi quá cảnh 1 tiếng, chiều về quá cảnh 3,5 tiếng