Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 23/03/2017 19:50 Đến: 24/03/2017 07:10 Chuyến bay: SQ185+SQ336
Ngày về: 31/03/2017 11:00 Đến: 01/04/2017 11:00 Chuyến bay: SQ337+SQ172

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung 23/03/2017 16:00
Nơi tập trung Vietravel
Ngày giờ họp đoàn 17/03/2017 15:00

  Giá tour cơ bản

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 52,990,000 đ 39,742,000 đ 15,897,000 đ
Phụ thu xăng dầu & Bảo hiểm hàng không 0 đ 0 đ 0 đ
Lệ phí sân bay 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,480,000 đ
Phụ thu phòng đơn 10,500,000 đ

  Land tour

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 36,000,000 đ 27,000,000 đ 10,800,000 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,480,000 đ
Phụ thu phòng đơn 10,500,000 đ

  Ghi chú

chiều đi quá cảnh 1 tiếng, chiều về quá cảnh 3,5 tiếng