Thông tin chuyến bay
Ngày đi: 16/05/2017 19:00 Đến: 17/05/2017 07:00 Chuyến bay: VN272+VN19
Ngày về: 24/05/2017 14:35 Đến: 25/05/2017 06:50 Chuyến bay: VN30
Thông tin tập trung
Ngày giờ tập trung Nơi tập trung
16/05/2017 16:00 Vietravel
Thông tin họp đoàn
Ngày giờ họp đoàn
12/05/2017 15:00
Giá tour cơ bản
Giá người lớn (Từ 12 tuổi trở lên) Giá trẻ em (Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi) Giá trẻ nhỏ (Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 52,990,000 đ 39,742,000 đ 15,897,000 đ
Phụ thu xăng dầu & Bảo hiểm hàng không 0 đ 0 đ 0 đ
Lệ phí sân bay 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu theo khách hàng
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam Phụ thu phòng đơn
1,480,000 đ 10,500,000 đ
Land tour
Giá người lớn (Từ 12 tuổi trở lên) Giá trẻ em (Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi) Giá trẻ nhỏ (Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 38,000,000 đ 28,500,000 đ 11,400,000 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu theo khách hàng
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam Phụ thu phòng đơn
1,480,000 đ 10,500,000 đ
Ghi chú
chiều đi quá cảnh Hà Nội 2 tiếng