Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 16/04/2017 19:00 Đến: 17/04/2017 07:00 Chuyến bay: VN272+VN19
Ngày về: 24/04/2017 14:35 Đến: 25/04/2017 06:50 Chuyến bay: VN30

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung 16/04/2017 16:00
Nơi tập trung Vietravel
Ngày giờ họp đoàn 13/04/2017 15:00

  Giá tour cơ bản

Giá người lớn (Từ 12 tuổi trở lên) Giá trẻ em (Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi) Giá trẻ nhỏ (Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 52,990,000 đ 39,742,000 đ 15,897,000 đ
Phụ thu xăng dầu & Bảo hiểm hàng không 0 đ 0 đ 0 đ
Lệ phí sân bay 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,480,000 đ
Phụ thu phòng đơn 10,500,000 đ

  Land tour

Giá người lớn (Từ 12 tuổi trở lên) Giá trẻ em (Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi) Giá trẻ nhỏ (Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 38,000,000 đ 28,500,000 đ 11,400,000 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,480,000 đ
Phụ thu phòng đơn 10,500,000 đ

  Ghi chú

chiều đi quá cảnh Hà Nội 2 tiếng. chỉ nhận khách được miễn visa Schengen hoặc khách đã có visa Schengen còn hiệu lực