Thông tin chuyến bay
Ngày đi: 25/04/2017 22:10 Đến: 26/04/2017 06:30 Chuyến bay: VN11
Ngày về: 03/05/2017 14:35 Đến: 04/05/2017 06:50 Chuyến bay: VN30
Thông tin tập trung
Ngày giờ tập trung Nơi tập trung
25/04/2017 18:00 Vietravel
Thông tin họp đoàn
Ngày giờ họp đoàn
20/04/2017 15:00
Giá tour cơ bản
Giá người lớn (Từ 12 tuổi trở lên) Giá trẻ em (Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi) Giá trẻ nhỏ (Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 57,990,000 đ 43,492,000 đ 17,397,000 đ
Phụ thu xăng dầu & Bảo hiểm hàng không 0 đ 0 đ 0 đ
Lệ phí sân bay 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu theo khách hàng
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam Phụ thu phòng đơn
1,480,000 đ 10,500,000 đ
Land tour
Giá người lớn (Từ 12 tuổi trở lên) Giá trẻ em (Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi) Giá trẻ nhỏ (Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 41,000,000 đ 30,750,000 đ 12,300,000 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu theo khách hàng
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam Phụ thu phòng đơn
1,480,000 đ 10,500,000 đ
Ghi chú
KHÔNG BAO GỒM TIP, QUÀ BA LÔ.NỘP PHÁP