Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 09/08/2019 19:25 Đến: 10/08/2019 06:30 Chuyến bay: QR971+QR211
Ngày về: 16/08/2019 13:50 Đến: 17/08/2019 07:55 Chuyến bay: QR206+QR972

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung 09/08/2019 15:00
Nơi tập trung Vietravel
Ngày giờ họp đoàn 05/08/2019 16:00

  Giá tour cơ bản

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 89,990,000 đ 67,492,496 đ 26,997,000 đ
Phụ thu xăng dầu & Bảo hiểm hàng không 0 đ 0 đ 0 đ
Lệ phí sân bay 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,550,000 đ
Phụ thu phòng đơn 12,000,000 đ

  Land tour

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 67,000,000 đ 50,250,000 đ 9,000,000 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 8,000,000 đ 8,000,000 đ 8,000,000 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,550,000 đ
Phụ thu phòng đơn 12,000,000 đ

  Ghi chú

Quá cảnh Doha chiều đi 1h30' , chiều về 2h