Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 27/04/2019 21:55 Đến: 28/04/2019 06:30 Chuyến bay: VN11
Ngày về: 04/05/2019 14:35 Đến: 05/05/2019 07:10 Chuyến bay: VN30

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung 27/04/2019 19:00
Nơi tập trung Sân bay
Ngày giờ họp đoàn 19/04/2019 15:00

  Giá tour cơ bản

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 65,990,000 đ 49,492,500 đ 19,797,000 đ
Phụ thu xăng dầu & Bảo hiểm hàng không 0 đ 0 đ 0 đ
Lệ phí sân bay 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,550,000 đ
Phụ thu phòng đơn 13,000,000 đ

  Land tour

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 46,000,000 đ 34,500,000 đ 13,800,000 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 2,000,000 đ 2,000,000 đ 100,000 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,550,000 đ
Phụ thu phòng đơn 13,000,000 đ

  Ghi chú

Nhận khách có visa Schengen còn hiệu lực hoặc quốc tịch nước ngoài được miễn visa Schengen