Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 10/04/2018 18:30 Đến: 11/04/2018 09:35 Chuyến bay: TK168+TK1821
Ngày về: 17/04/2018 19:10 Đến: 18/04/2018 20:00 Chuyến bay: TK1528+TK166

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung 10/04/2018 15:00
Nơi tập trung Vietravel
Ngày giờ họp đoàn 03/04/2018 15:00

  Giá tour cơ bản

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 63,990,000 đ 54,391,500 đ 19,197,000 đ
Phụ thu xăng dầu & Bảo hiểm hàng không 0 đ 0 đ 0 đ
Lệ phí sân bay 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,480,000 đ
Phụ thu phòng đơn 11,000,000 đ

  Land tour

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 46,000,000 đ 34,500,000 đ 13,800,000 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 2,000,000 đ 2,000,000 đ 1,000,000 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,480,000 đ
Phụ thu phòng đơn 11,000,000 đ

  Ghi chú

Chuyến bay đi dừng kỹ thuật Hà Nội + quá cảnh Istanbul 2h, chuyến về quá cảnh Istanbul 3h + dừng kỹ thuật Hà Nội