Thông tin chuyến bay
Ngày đi: 24/11/2017 21:15 Đến: 25/11/2017 09:50 Chuyến bay: VN773
Ngày về: 13/12/2017 22:45 Đến: 15/12/2017 10:20 Chuyến bay: VN2033 + VN571
Thông tin tập trung
Ngày giờ tập trung Nơi tập trung
24/11/2017 14:20 Vietravel
Thông tin họp đoàn
Ngày giờ họp đoàn
20/11/2017 15:00
Giá tour cơ bản
Giá người lớn (Từ 12 tuổi trở lên) Giá trẻ em (Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi) Giá trẻ nhỏ (Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 450,000,000 đ 337,500,000 đ 135,000,000 đ
Phụ thu xăng dầu & Bảo hiểm hàng không 0 đ 0 đ 0 đ
Lệ phí sân bay 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu theo khách hàng
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam Phụ thu phòng đơn
1,480,000 đ 100,000,000 đ
Land tour
Giá người lớn (Từ 12 tuổi trở lên) Giá trẻ em (Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi) Giá trẻ nhỏ (Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu theo khách hàng
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam Phụ thu phòng đơn
1,480,000 đ 100,000,000 đ
Ghi chú
aaa