Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 24/04/2018 05:40 Đến: 24/04/2018 18:40 Chuyến bay: CA904+CA933
Ngày về: 01/05/2018 20:15 Đến: 03/05/2018 00:40 Chuyến bay: CA932+CA903

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung 24/04/2018 02:30
Nơi tập trung Sân bay
Ngày giờ họp đoàn 17/04/2018 15:00

  Giá tour cơ bản

Giá người lớn (Từ 12 tuổi trở lên) Giá trẻ em (Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi) Giá trẻ nhỏ (Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 53,990,000 đ 40,492,500 đ 16,197,000 đ
Phụ thu xăng dầu & Bảo hiểm hàng không 0 đ 0 đ 0 đ
Lệ phí sân bay 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,480,000 đ
Phụ thu phòng đơn 11,500,000 đ

  Land tour

Giá người lớn (Từ 12 tuổi trở lên) Giá trẻ em (Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi) Giá trẻ nhỏ (Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 43,990,000 đ 32,992,500 đ 11,100,000 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 2,000,000 đ 2,000,000 đ 1,000,000 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,480,000 đ
Phụ thu phòng đơn 11,500,000 đ

  Ghi chú

Quá cảnh Bắc Kinh, ngày đi quá cảnh 2 tiếng, ngày về quá cảnh 8 tiếng (có lounge phục vụ nước ngọt, snack free) TOUR KHÔNG CHUYỂN, KHÔNG HOÀN, KHÔNG HUỶ. NẾU HỦY HOẶC CHUYỂN TOUR SẼ MẤT 100% GIÁ TRỊ TOUR. Thanh toán một lần 100% giá trị tour.