Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 18/06/2019 15:40 Đến: 19/06/2019 06:50 Chuyến bay: CZ374+CZ347
Ngày về: 28/06/2019 11:30 Đến: 29/06/2019 11:00 Chuyến bay: CZ662+CZ3069

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung 18/06/2019 12:40
Nơi tập trung Sân bay
Ngày giờ họp đoàn 13/06/2019 15:00

  Giá tour cơ bản

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 64,990,000 đ 55,241,500 đ 19,497,000 đ
Phụ thu xăng dầu & Bảo hiểm hàng không 0 đ 0 đ 0 đ
Lệ phí sân bay 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,550,000 đ
Phụ thu phòng đơn 12,000,000 đ

  Land tour

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 50,000,000 đ 37,500,000 đ 15,000,000 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 2,000,000 đ 2,000,000 đ 1,000,000 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,550,000 đ
Phụ thu phòng đơn 12,000,000 đ

  Ghi chú

Chuyến bay quá cảnh Quảng Châu ngày đi 4h50', ngày về 3h55'. Booking không được phép thay đổi, không chuyển tour, không huỷ được sau khi thanh toán. Thanh toán một lần 100% giá trị tour.