Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 18/01/2019 08:40 Đến: 18/01/2019 15:45 Chuyến bay: LX8061
Ngày về: 24/01/2019 12:45 Đến: 25/01/2019 06:40 Chuyến bay: LX8060

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung 18/01/2019 05:40
Nơi tập trung Sân bay
Ngày giờ họp đoàn 11/01/2019 15:00

  Giá tour cơ bản

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 53,990,000 đ 45,891,000 đ 16,197,000 đ
Phụ thu xăng dầu & Bảo hiểm hàng không 0 đ 0 đ 0 đ
Lệ phí sân bay 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 0 đ
Phụ thu phòng đơn 10,500,000 đ

  Land tour

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 40,500,000 đ 30,375,000 đ 15,300,000 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 2,000,000 đ 2,000,000 đ 2,000,000 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 0 đ
Phụ thu phòng đơn 10,500,000 đ

  Ghi chú