Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 16/11/2018 08:40 Đến: 16/11/2018 15:45 Chuyến bay: LX8061
Ngày về: 22/11/2018 12:45 Đến: 23/11/2018 06:40 Chuyến bay: LX8060

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung 16/11/2018 05:40
Nơi tập trung Sân bay
Ngày giờ họp đoàn 12/11/2018 15:00

  Giá tour cơ bản

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 49,990,000 đ 42,491,000 đ 14,997,000 đ
Phụ thu xăng dầu & Bảo hiểm hàng không 0 đ 0 đ 0 đ
Lệ phí sân bay 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,480,000 đ
Phụ thu phòng đơn 10,500,000 đ

  Land tour

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 39,490,000 đ 29,617,500 đ 11,847,000 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 2,000,000 đ 2,000,000 đ 1,000,000 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,480,000 đ
Phụ thu phòng đơn 10,500,000 đ

  Ghi chú

Bay thẳng không quá cảnh, sử dụng hàng không Edelweiss. Tour nhân dịp Ngày hội du lịch ITE. Điều kiện: không hoàn, không hủy, không chuyển đổi tour.