Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 28/12/2018 08:40 Đến: 28/12/2018 15:45 Chuyến bay: LX8061
Ngày về: 03/01/2019 12:45 Đến: 04/01/2019 06:40 Chuyến bay: LX8060

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung 28/12/2018 05:40
Nơi tập trung Sân bay
Ngày giờ họp đoàn 21/12/2018 15:00

  Giá tour cơ bản

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 59,990,000 đ 50,991,000 đ 17,997,000 đ
Phụ thu xăng dầu & Bảo hiểm hàng không 0 đ 0 đ 0 đ
Lệ phí sân bay 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 0 đ
Phụ thu phòng đơn 10,500,000 đ

  Land tour

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 46,500,000 đ 34,875,000 đ 15,300,000 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 2,000,000 đ 2,000,000 đ 2,000,000 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 0 đ
Phụ thu phòng đơn 10,500,000 đ

  Ghi chú

Bay thẳng không quá cảnh, sử dụng hàng không Edelweiss