Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 12/02/2019 08:40 Đến: 13/02/2019 15:45 Chuyến bay: LX8061
Ngày về: 18/02/2019 12:45 Đến: 19/02/2019 06:40 Chuyến bay: LX8060

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung 12/02/2019 05:40
Nơi tập trung Sân bay
Ngày giờ họp đoàn 25/01/2019 15:00

  Giá tour cơ bản

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 56,990,000 đ 48,441,000 đ 17,097,000 đ
Phụ thu xăng dầu & Bảo hiểm hàng không 0 đ 0 đ 0 đ
Lệ phí sân bay 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 0 đ
Phụ thu phòng đơn 13,000,000 đ

  Land tour

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 43,500,000 đ 32,625,000 đ 18,150,000 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 2,000,000 đ 2,000,000 đ 2,000,000 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 0 đ
Phụ thu phòng đơn 13,000,000 đ

  Ghi chú

Bay thẳng không quá cảnh, sử dụng hàng không Edelweiss