Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 01/02/2019 08:40 Đến: 01/02/2019 15:45 Chuyến bay: LX8061
Ngày về: 11/02/2019 07:25 Đến: 12/02/2019 06:40 Chuyến bay: LX647+LX8060

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung 01/02/2019 05:40
Nơi tập trung Vietravel
Ngày giờ họp đoàn 14/01/2019 15:00

  Giá tour cơ bản

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 84,990,000 đ 72,242,000 đ 25,497,000 đ
Phụ thu xăng dầu & Bảo hiểm hàng không 0 đ 0 đ 0 đ
Lệ phí sân bay 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,480,000 đ
Phụ thu phòng đơn 18,000,000 đ

  Land tour

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 68,000,000 đ 57,800,000 đ 20,400,000 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 2,000,000 đ 2,000,000 đ 1,000,000 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,480,000 đ
Phụ thu phòng đơn 18,000,000 đ

  Ghi chú

chiều về quá cảnh Zurich 4h5'