Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 15/02/2019 08:40 Đến: 15/02/2019 15:45 Chuyến bay: LX8061
Ngày về: 25/02/2019 07:25 Đến: 26/02/2019 06:40 Chuyến bay: LX647+LX8060

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung 15/02/2019 05:40
Nơi tập trung Sân bay
Ngày giờ họp đoàn 11/02/2019 15:00

  Giá tour cơ bản

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 79,990,000 đ 67,992,000 đ 23,997,000 đ
Phụ thu xăng dầu & Bảo hiểm hàng không 0 đ 0 đ 0 đ
Lệ phí sân bay 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,480,000 đ
Phụ thu phòng đơn 15,000,000 đ

  Land tour

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 63,000,000 đ 53,550,000 đ 18,900,000 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 2,000,000 đ 2,000,000 đ 1,000,000 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,480,000 đ
Phụ thu phòng đơn 15,000,000 đ

  Ghi chú

chiều về quá cảnh Zurich 4h5'