Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 05/02/2019 23:50 Đến: 06/02/2019 07:30 Chuyến bay: VN11
Ngày về: 13/02/2019 13:55 Đến: 14/02/2019 07:15 Chuyến bay: VN30

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung 05/02/2019 20:50
Nơi tập trung Sân bay
Ngày giờ họp đoàn 22/01/2019 15:00

  Giá tour cơ bản

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 61,990,000 đ 46,492,500 đ 18,597,000 đ
Phụ thu xăng dầu & Bảo hiểm hàng không 0 đ 0 đ 0 đ
Lệ phí sân bay 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,480,000 đ
Phụ thu phòng đơn 12,000,000 đ

  Land tour

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 54,500,000 đ 40,875,000 đ 16,350,000 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 2,000,000 đ 2,000,000 đ 1,000,000 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,480,000 đ
Phụ thu phòng đơn 12,000,000 đ

  Ghi chú

chỉ nhận khách quốc tịch nước ngoài được miễn visa Châu Âu hoặc các khách đã có visa Châu Âu còn hiệu lực