Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 16/11/2018 16:15 Đến: 17/11/2018 13:20 Chuyến bay: SQ183+SQ285
Ngày về: 25/11/2018 10:30 Đến: 25/11/2018 18:35 Chuyến bay: SQ238+SQ186

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung 16/11/2018 13:30
Nơi tập trung Vietravel
Ngày giờ họp đoàn 13/11/2018 14:00

  Giá tour cơ bản

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 87,990,000 đ 65,992,500 đ 26,397,000 đ
Phụ thu xăng dầu & Bảo hiểm hàng không 0 đ 0 đ 0 đ
Lệ phí sân bay 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 0 đ
Phụ thu phòng đơn 10,990,000 đ

  Land tour

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 67,990,000 đ 50,992,500 đ 17,997,000 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 0 đ
Phụ thu phòng đơn 10,990,000 đ

  Ghi chú

Nộp hồ sơ trước 6 tuần