Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 07/01/2020 16:40 Đến: 08/01/2020 13:40 Chuyến bay: MH767+MH131
Ngày về: 12/01/2020 22:40 Đến: 13/01/2020 10:00 Chuyến bay: MH130+MH750

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung 07/01/2020 14:00
Nơi tập trung Sân bay
Ngày giờ họp đoàn 03/01/2020 14:00

  Giá tour cơ bản

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 57,990,000 đ 43,492,500 đ 17,397,000 đ
Phụ thu xăng dầu & Bảo hiểm hàng không 0 đ 0 đ 0 đ
Lệ phí sân bay 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,550,000 đ
Phụ thu phòng đơn 12,000,000 đ

  Land tour

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 43,990,000 đ 32,992,500 đ 15,297,000 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 3,500,000 đ 3,500,000 đ 3,500,000 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 0 đ
Phụ thu phòng đơn 12,000,000 đ

  Ghi chú