Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 06/03/2019 18:55 Đến: 07/03/2019 14:40 Chuyến bay: MH767+MH131
Ngày về: 11/03/2019 22:40 Đến: 12/03/2019 10:00 Chuyến bay: MH130+MH750

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung 06/03/2019 16:00
Nơi tập trung Vietravel
Ngày giờ họp đoàn 01/03/2019 14:00

  Giá tour cơ bản

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 59,990,000 đ 44,992,500 đ 17,997,000 đ
Phụ thu xăng dầu & Bảo hiểm hàng không 0 đ 0 đ 0 đ
Lệ phí sân bay 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,480,000 đ
Phụ thu phòng đơn 12,000,000 đ

  Land tour

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 47,990,000 đ 35,992,500 đ 15,297,000 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 0 đ
Phụ thu phòng đơn 12,000,000 đ

  Ghi chú

NHẬN KHÁCH ĐÃ CÓ VISA . QTNN . TRỪ PHÍ VISA 3.500.000 VND / KHÁCH