Thông tin chuyến bay
Ngày đi: 23/12/2017 16:40 Đến: 24/12/2017 13:05 Chuyến bay: MH759+MH131
Ngày về: 29/12/2017 00:55 Đến: 29/12/2017 10:00 Chuyến bay: MH132+MH750
Thông tin tập trung
Ngày giờ tập trung Nơi tập trung
23/12/2017 12:00 Vietravel
Thông tin họp đoàn
Ngày giờ họp đoàn
19/12/2017 15:00
Giá tour cơ bản
Giá người lớn (Từ 12 tuổi trở lên) Giá trẻ em (Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi) Giá trẻ nhỏ (Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 63,990,000 đ 47,992,500 đ 19,197,000 đ
Phụ thu xăng dầu & Bảo hiểm hàng không 0 đ 0 đ 0 đ
Lệ phí sân bay 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu theo khách hàng
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam Phụ thu phòng đơn
1,480,000 đ 12,000,000 đ
Land tour
Giá người lớn (Từ 12 tuổi trở lên) Giá trẻ em (Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi) Giá trẻ nhỏ (Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 43,990,000 đ 32,992,000 đ 15,297,000 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 4,000,000 đ 4,000,000 đ 4,000,000 đ
Phụ thu theo khách hàng
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam Phụ thu phòng đơn
0 đ 12,000,000 đ
Ghi chú
QT NƯỚC NGOÀI MIỄN VISA NZ -3.500.000VND