Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 16/02/2018 18:55 Đến: 17/02/2018 23:40 Chuyến bay: MH767+MH133
Ngày về: 23/02/2018 00:55 Đến: 23/02/2018 10:00 Chuyến bay: MH132+MH750

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung 16/02/2018 15:30
Nơi tập trung Vietravel
Ngày giờ họp đoàn 25/01/2018 15:00

  Giá tour cơ bản

Giá người lớn (Từ 12 tuổi trở lên) Giá trẻ em (Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi) Giá trẻ nhỏ (Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 74,990,000 đ 56,242,500 đ 22,497,000 đ
Phụ thu xăng dầu & Bảo hiểm hàng không 0 đ 0 đ 0 đ
Lệ phí sân bay 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,480,000 đ
Phụ thu phòng đơn 12,000,000 đ

  Land tour

Giá người lớn (Từ 12 tuổi trở lên) Giá trẻ em (Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi) Giá trẻ nhỏ (Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 55,990,000 đ 32,992,000 đ 15,297,000 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 4,000,000 đ 4,000,000 đ 4,000,000 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 0 đ
Phụ thu phòng đơn 12,000,000 đ

  Ghi chú