Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 16/06/2018 22:35 Đến: 17/06/2018 10:10 Chuyến bay: JQ64
Ngày về: 22/06/2018 15:20 Đến: 22/06/2018 21:05 Chuyến bay: JQ61

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung 16/06/2018 19:35
Nơi tập trung Sân bay
Ngày giờ họp đoàn 12/06/2018 14:00

  Giá tour cơ bản

Giá người lớn (Từ 12 tuổi trở lên) Giá trẻ em (Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi) Giá trẻ nhỏ (Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 42,990,000 đ 42,990,000 đ 12,897,000 đ
Phụ thu xăng dầu & Bảo hiểm hàng không 0 đ 0 đ 0 đ
Lệ phí sân bay 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,480,000 đ
Phụ thu phòng đơn 12,000,000 đ

  Land tour

Giá người lớn (Từ 12 tuổi trở lên) Giá trẻ em (Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi) Giá trẻ nhỏ (Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 32,990,000 đ 32,990,000 đ 9,297,000 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 0 đ
Phụ thu phòng đơn 10,000,000 đ

  Ghi chú