Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 09/06/2019 21:25 Đến: 10/06/2019 09:50 Chuyến bay: VN773
Ngày về: 15/06/2019 11:25 Đến: 15/06/2019 15:45 Chuyến bay: VN780

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung 09/06/2018 18:00
Nơi tập trung Sân bay
Ngày giờ họp đoàn 05/06/2019 14:00

  Giá tour cơ bản

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 50,990,000 đ 38,242,500 đ 15,297,000 đ
Phụ thu xăng dầu & Bảo hiểm hàng không 0 đ 0 đ 0 đ
Lệ phí sân bay 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,480,000 đ
Phụ thu phòng đơn 9,900,000 đ

  Land tour

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 34,990,000 đ 26,242,500 đ 8,997,000 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 0 đ
Phụ thu phòng đơn 9,900,000 đ

  Ghi chú

chỉ nhận khách đã có visa