Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 30/01/2019 02:00 Đến: 30/01/2019 14:40 Chuyến bay: JQ62
Ngày về: 07/02/2019 16:15 Đến: 07/02/2019 21:05 Chuyến bay: JQ63

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung 29/01/2019 23:00
Nơi tập trung Sân bay
Ngày giờ họp đoàn 16/01/2019 14:00

  Giá tour cơ bản

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 74,990,000 đ 74,990,000 đ 22,497,000 đ
Phụ thu xăng dầu & Bảo hiểm hàng không 0 đ 0 đ 0 đ
Lệ phí sân bay 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,480,000 đ
Phụ thu phòng đơn 10,990,000 đ

  Land tour

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 49,990,000 đ 49,990,000 đ 14,397,000 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 0 đ
Phụ thu phòng đơn 10,990,000 đ

  Ghi chú

Chỉ nhận khách đã có visa hoặc QTNN khai evisa