Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 01/11/2019 22:35 Đến: 02/11/2019 09:50 Chuyến bay: VN773
Ngày về: 05/11/2019 11:50 Đến: 05/11/2019 16:25 Chuyến bay: VN772

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung 01/11/2019 19:30
Nơi tập trung Sân bay
Ngày giờ họp đoàn 29/10/2019 14:00

  Giá tour cơ bản

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 30,990,000 đ 30,990,000 đ 9,297,000 đ
Phụ thu xăng dầu & Bảo hiểm hàng không 0 đ 0 đ 0 đ
Lệ phí sân bay 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,480,000 đ
Phụ thu phòng đơn 12,000,000 đ

  Land tour

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 20,990,000 đ 20,990,000 đ 8,997,000 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 0 đ
Phụ thu phòng đơn 10,000,000 đ

  Ghi chú

TOUR KHÔNG CHUYỂN, KHÔNG HOÀN, KHÔNG HUỶ ĐƯỢC. Thanh toán một lần 100% giá trị tour.