Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 19/10/2017 18:05 Đến: 20/10/2017 08:55 Chuyến bay: TK168+TK784
Ngày về: 25/10/2017 21:05 Đến: 26/10/2017 16:35 Chuyến bay: TK789+TK168

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung 19/10/2017 15:00
Nơi tập trung Vietravel
Ngày giờ họp đoàn 13/10/2017 15:00

  Giá tour cơ bản

Giá người lớn (Từ 12 tuổi trở lên) Giá trẻ em (Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi) Giá trẻ nhỏ (Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 54,990,000 đ 41,242,000 đ 16,497,000 đ
Phụ thu xăng dầu & Bảo hiểm hàng không 0 đ 0 đ 0 đ
Lệ phí sân bay 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 850,000 đ
Phụ thu phòng đơn 7,700,000 đ

  Land tour

Giá người lớn (Từ 12 tuổi trở lên) Giá trẻ em (Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi) Giá trẻ nhỏ (Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 30,000,000 đ 22,500,000 đ 9,000,000 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 0 đ
Phụ thu phòng đơn 7,700,000 đ

  Ghi chú

Chưa bao gồm tiền tip 6usd/khách/ngày.Tiêu chuẩn phòng 3 loại phòng 2 giường kê thêm giường phụ / giường tạm ( khách chấp nhận ở chật )