Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 14/11/2017 10:05 Đến: 14/11/2017 19:30 Chuyến bay: TG551+TG527
Ngày về: 19/11/2017 21:00 Đến: 20/11/2017 19:45 Chuyến bay: TG528+TG556

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung 14/11/2017 07:00
Nơi tập trung Vietravel
Ngày giờ họp đoàn 09/11/2017 15:00

  Giá tour cơ bản

Giá người lớn (Từ 12 tuổi trở lên) Giá trẻ em (Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi) Giá trẻ nhỏ (Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 64,990,000 đ 48,742,000 đ 19,497,000 đ
Phụ thu xăng dầu & Bảo hiểm hàng không 0 đ 0 đ 0 đ
Lệ phí sân bay 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 850,000 đ
Phụ thu phòng đơn 7,700,000 đ

  Land tour

Giá người lớn (Từ 12 tuổi trở lên) Giá trẻ em (Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi) Giá trẻ nhỏ (Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 34,990,000 đ 26,242,000 đ 10,497,000 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 0 đ
Phụ thu phòng đơn 7,700,000 đ

  Ghi chú